หน้าเว็บ

สนาม BlueLaGoon 264

สนาม BlueLaGoon 264

หลุม 1
ระยะ416 สปินไม้1 ค่าซี .88 กรีน -.25 (รวมเอียง -.05) แรง +26 (บวกจากระยะธง)
ระยะ417 สปินไม้1 ค่าซี .89 กรีน +.15 (รวมเอียง +.35) แรง +26
ระยะ425 สปินไม้1 ค่าซี .98 กรีน -.5 (รวมเอียง -.3) แรง +24
หลุม2
ระยะ 224 สปินไม้1 ค่าซี .97 กรีนเอียงลมจากซ้าย+0.6 ลมจากขวา +.4 แรง 242
ระยะ 228 สปินไม้1 ค่าซี 1.0 กรีนเอียง +.7 แรง 244
ระยะ 231 สปินไม้1 ค่าซี 1.02 กรีน +.4 แรง 248
หลุม 3ระยะ 368 วางเหลือระยะ223 ยิงโทไม้1 ค่าซี .57 แรง +11
ระยะ 372 วางเหลือระยะ 204 สปินไม้1 ค่าซี .76 กรีน -.1 แรง +26
ระยะ 381 วางเหลือระยะ 213 สปินไม้1 ค่าซี .83 กรีน +.1 แรง +23
หลุม 4

ระยะ 369 วางเหลือระยะ 222 ยิงโทไม้1 ค่าซี .56 แรง +13
ระยะ 371 วางเหลือระยะ 223 สปินไม้1 ค่าซี .97 แรง +27 กรีน +.8 (รวมเอียง +1)
ระยะ 375 วางเหลือระยะ 228 สปินไม้1 ค่าซี 1.02 แรง +27 กรีน +1 (รวมเอียง +1.2)
หลุม 5


ระยะ 486 วางเหลือระยะ 235 ยิงโทไม้ 1 ค่าซี .63 แรง +5 ระยะนี้ให้ลูกเอียง -0.4 นะครับ
ระยะ 493 วางเหลือระยะ 241 ยิงโทไม้1 ค่าซี .66 แรง +1ระยะ 507 วางเหลือ
ระยะ 255 ยิงโทไม้1 ค่าซี .77 แรงเท่าระยะ
หลุม6
ระยะ 215 สปินบีมไม้1 ค่าซี .75 แรง247 ยิงโทไม้2 ค่าซี .67 แรง 211
ระยะ 216 สปินบีมไม้1 ค่าซี .758 แรง248 ยิงโทไม้2 ค่าซี .67 แรง 212
ระยะ 226 สปินไม้1 ค่าซี .99 แรง 244.5 กรีน -.3 สปินบีม ค่าซี .92/256
หลุม 7
ระยะ 485 วางเหลือระยะ 239 ยิงโทไม้1 ค่าซี .63 แรง +8
ระยะ 488 วางเหลือระยะ 242 ยิงโทไม้1 ค่าซี .66 แรง +8
ระยะ 490 วางเหลือระยะ 243 ยิงโทไม้1 ค่าซี .68 แรง +7
หลุม 8
ระยะ 416 วางเหลือระยะ 235 ยิงโทไม้1 ค่าซี .62 แรง +6
ระยะ 426 วางเหลือระยะ 237 สปินไม้1 ค่าซี 1.1 แรง +21 กรีนเรียบ
ระยะ 430 วางเหลือระยะ 240 สปินไม้1 ค่าซี 1.13 แรง +21 กรีน -.3
หลุม 9

ระยะ 383 วางเหลือระยะ 215 สปินไม้1 ค่าซี .89 แรง+24 กรีน +.2(รวมเอียง +.5)
ระยะ 388 วางเหลือระยะ 207 สปินไม้1 ค่าซี .8 แรง +25 กรีน -.1 (รวมเอียง +.2)
หลุม10
ระยะ283 ยิงสไปค์ ซี 1.3/274 ยิงโท ซี .95/280
ระยะ289 ยิงสไปค์ ซี 1.33/281
ระยะ291 ยิงสไปค์ ซี 1.35/282 (ลมต้าน1 ตีเต็มพอดี)
หลุม 11
ระยะ 356 วางเหลือระยะ 204 ยิงโท่ไม้2 ซี .58 แรง +3
ระยะ 357 วางเหลือระยะ~ 188 สปินไม้1 ซี .57 แรง +28 กรีนเรียบ
ระยะ 364 วางเหลือระยะ~ 190 สปินไม้1 ซี .59 แรง +27 กรีน -.2
หลุม 12

หลุมนี้ วางแล้วลูกจะเอียง -1.2 ช่อง
ระยะ 543 วางเหลือระยะ 222 สปินไม้1 ค่าซี .92 แรง +21 กรีน -.6(รวมเอียง -1.8)
ระยะ 544 วางเหลือระยะ 230 สปินไม้1 ค่าซี 1.0 แรง +20 กรีน -.8(รวมเอียง -2)
ระยะ 554 วางเหลือระยะ 234 สปินไม้1 ค่าซี 1.06 แรง +20 กรีน -.7(รวมเอียง -1.9)
หลุม 13
ระยะ 428 วางเหลือระยะ 209 บีม ซี .73 แรง +36
ระยะ 442 วางเหลือระยะ 230 สปินไม้1 ซี 1.0 แรง +20 กรีนเรียบ
ระยะ 443 วางเหลือระยะ 231 สปินไม้1 ซี 1.01 แรง +20 กรีน +.1
หลุม 14

ระยะ 425 วางเหลือระยะ 213 สปินไม้1 ซี .83 กรีน -.2 แรง +23
ระยะ 441(ซ้าย) วางเหลือระยะ 233 สปินไม้1 ซี 1.06 กรีน -.1 แรง +20
ระยะ 441(ขวา) วางเหลือระยะ 233 สปินไม้1 ซี 1.06 กรีน -.4 แรง +20
หลุม15
ระยะ 261 ยิงโทไม้1 ซี .82 แรง 260
ระยะ 270 ยิงโทไม้1 ซี .9 แรง 268
ระยะ 279 ยิงโทไม้1 ซี .98 แรง 274
หลุม 16
ระยะ 220 สปินบีม ซี .85/248 ยิงโทไม้2 ซี .72 แรง 212
ระยะ 231 สปินไม้1 ซี 1.05/246 กรีนลมจากซ้าย+0.1 ลมจากขวา +.15
ระยะ 236 สปินไม้1 ซี 1.12/250 กรีน -.5
หลุม 17
ระยะ 416 วางเหลือระยะ 201 สปินไม้1 ซี .8 กรีน -.3 แรง +19
ระยะ 417 วางเหลือระยะ 202 สปินไม้1 ซี .8 กรีน -.3 แรง +18
ระยะ 439 วางเหลือระยะ 222 สปินไม้1 ซี 1 กรีน -.4 แรง +16
หลุม 18

ระยะ 409 วางเหลือระยะ 213 สปินบีม ซี .77 แรง+34 ถ้ายิงโทไม้2 ซี .63 /211
ระยะ 415 วางเหลือระยะ 220 สปินไม้1 ซี .92 กรีน+.35(รวมเอียง +.55) แรง +21
ระยะ 427 ระยะเหลือ 230 สปินไม้1 ค่าซี 1 กรีน-.6 (รวมเอียง -.4) แรง +20


Cedit : คลับผู้ก่อการร๊าก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น