หน้าเว็บ

สนาม Ice Spa 264

สนาม Ice Spa 264

สวัสดีครับ
สนามสปา ไม้264 สปิน 9 นะครับ ใช้ยาเขียวประมาณ 3-4 ขวด ใช้หลุม 8,11,13,16
การบอกเอียง -.5 หมายถึงซ้ายสูง .5 ถ้า +.5 คือขวาสูง .5 นะครับโดยใช้สูตรการหาช่อง C*ลม*sin(องศา) = ช่อง

หลุม2
ระยะ 232 c=1.06 เอียง +.05 แรง 245 สปินบีม .99\258
ระยะ 236 c=1.1 เอียง +.05 แรง 248 สปินบีม 1.03\261
ระยะ 239 c=1.16 เอียง +0.1 แรง 250
หลุม3
การวางซอตแรก ให้วางกลางเกาะ ไม้1 สปินหลัง แรง 260ถ้าลมย้อน 7-9 ให้ตีเด้งน้ำแข็ง แรง 235
ซอตสอง ให้ดูลูกเอียง มีเอียง +.1 และ +.2 สปินหลังด้วยไม้2 c = .6 แรง +31
การคิดแรงลม ให้ +- แค่ครึ่งเดียว
หลุม5
ยิงสไปค์ไม้1ระยะ 275 c= 1.38\240
ระยะ 282 c= 1.40\250
ระยะ 284 c= 1.41\252
หลุม6
ระยะ 233 c= 1.12 เอียง -.7 แรง 243 สปินบีม 1.02\255
ระยะ 239 c= 1.14 เอียง -1.5 แรง 247
ระยะ 240 c= 1.14 เอียง -.8 แรง 248
หลุม 7
การวางสปิน ระยะ 379 , 384 ให้วางตามภาพนี้ ให้เหลือระยะประมาณ 210วางด้วยเหล็ก2ไอ
ระยะ 379 แรง168
ระยะ 384 แรง 175
ซอต2 สปินด้วยไม้ 1 c = .77 แรง +34
ระยะ 379 เอียง -.5
ระยะ 384 เอียง +.2

ระยะ 370 วางตามภาพ แรงประมาณ 140 เหลือระยะ 236
ซอตสอง ยิงโท c = .64 แรง +15
หลุม8
สไปค์ เกจบวก ยาเขียว กดลูกลงสุด ระยะ 372 c = 1.96 แรง 280 โฮได้
หลุม9
ยิงสไปค์ไม้1 ครับ
ระยะ 264 1.29\240
ระยะ 268 1.30\244
ระยะ 270 1.31\246
หลุม 10
ระยะ 232 c = 1.10\235 เอียง +.8 สปินบีม 1.03\25
1ระยะ 234 c = 1.12\237 เอียง +.44 สปินบีม 1.05\253
หลุม11
ยิงโทบวกยาเขียว สปินหน้า
ระยะ303 c = .89\267 เอียง -1.8
ระยะ310 c = .91\268 เอียง -2.2
หลุม 13
ตามภาพนี้ ลมส่ง กินยาเขียว ตีโทสปินหน้า ลมย้อน ตีสไปค์สปินหน้า 1 ออนกรีน
วางตามภาพนี้ ตีแรง 250 สปินหน้าธรรมดา (ลมแรงๆ ไม่แนะนำให้เล่นแบบนี้ นะครับ)
หลุม14
หลุมนี้สปินด้วยไม้ 2 นะครับระยะ 230 c = 1.35 ตีแรง 234 เอียง +.33
ระยะ 238 c = 1.42 ตีแรง 242 เอียง +.15
ระยะ 241 c = 1.44 ตีแรง 244 เอียง +.1
หลุม15
ระยะ 233 c = 1.06\249 กรีนเอียง +1.0 สปินบีม ค่า C = 0.99 ตีแรง 262ระยะ 237 c = 1.1 \ 252 สปินบีม C = 1.0 ตีแรง 264.5
ระยะ 239 c = 1.13\254 กรีนเอียง +0.7
หลุม 16
ยิงโทบวกเขียวสปินหน้า ค่าซ C .84 ทุกระยะระยะ 349 เอียง +3.3 แรง 265
ระยะ 352 เอียง +4.5 แรง 265
ระยะ 354 เอียง +5.2 แรง 269
หลุม 17
ยิงสไปค์ไม้1ระยะ 318 ค่า c = 1.63 ตีแรง 261
ระยะ 326 ค่า c = 1.64 ตีแรง 271
หลุม 18
วางตามภาพ ไม้2 แรง 240 ให้เหลือระยะ 264
ซอตที่ 2 ยิงโทไม้1 ค่า c = .9 ลูกเอียง-.8 ให้แรงเท่ากับระยะ -1
Cedit : คลับผู้ก่อการร๊าก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น